REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty 22.11.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation)

REKISTERINPITÄJÄ
Kehitysvammaisten Taitotupa ry
2908192-4
Yhdistyksen kotipaikka: Kaarina
Puheenjohtajan osoite:
Vässiläntie 85
24910 Halikko AS
kehitysvammaisten.taitotupa@gmail.com
045 1245745

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Satu Nesteoja

HENKILÖREKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Keräämme tietoja asiakassuhteen hoitamiseksi, tarjotaksemme sinulle hyödyllisempää ja kustomoitua sisältöä, parantaaksemme palveluiden laatua ja kehittääksemme uusia palveluita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus (kurssit, leirit, tapahtumat ja kerhotoiminta) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Keräämme  mielipiteitä nimiä tallentamatta Herkkuräbärin facebookin sivuilta markkinointia varten.  Herkkurabari.net-sivustolta henkilötietoja otetaan markkinointia varten, jolloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT JA NIIDEN SÄILYTYS
Keräämme seuraavia henkilötietoja: Nimi, huoltajan/ vastaavan hoitajan sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan tarvittavia terveystietoja, 

Säilytämme henkilötietoja

  • sähköpostiarkistossa neljän vuoden ajan
  • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan paperisena kirjanpitotoimistolla
  • sähköpostiohjelmassa (Uutiskirje) niin kauan kun haluat vastaanottaa sähköposteja
  • Leiriläisen ja kurssilaisen terveystietoja kalenterivuoden ajan (Tiedot poistetaan 31.12.
  • tietokoneen kovalevyllä (vain laskutusasiakkaat)
  • emme säilytä henkilötietoja paperisena lukuunottamatta kirjanpitoaineistoa. Leirien ja kurssien paperiaineistot tuhotaan heti kyseisen toiminnan päättymisen jälkeen

Evästeet
Yhdistys ei kerää tietoja herkkurabari.fi-sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Muut verkkosivustot, joille Herkkuräbärin sivuilla on mahdollisesti linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa. Evästeiden keräämisen voi estää kaikilta verkkosivuilta asentamalla asiaa hoitavan lisäosan, esimerkiksi Disable Cookies -lisäosan Chromelle (http://singleclickapps.com/disable-cookies/).

REKISTERIN SUOJAUS
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään Kehitysvammaisten Taitotupa ry:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tällaisia keinoja ovat mm. salasanojen asettaminen teknisille laitteille ja päivittäiset varmuuskopiot. Tietoihin on pääsy vain yhdistyksen henkilöstöllä. Henkilöstö on perehdytetty yhdistyksen tietosuojakäytäntöihin.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä ja henkilön liittyessä itse sähköpostilistalle.

Tietojasi vastaanottavat
•yhdistyksemme hallituksesta nimetyt jäsenet

Henkilötietojen käsittely
Seuraavat tahot voivat käsitellä meille antamiasi henkilötietoja. Kaikki tahot eivät käsittele kaikkia tietoja.
•yrityksemme ja sen työntekijät
•valitsemasi maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun verkkokaupassa (oma pankkisi ja Holvi)
•Holvin kirjanpitopalvelu, joka kirjaa verkko-ostoksett kirjanpitoomme
•suomalainen IT-yritys WP-Cloud, joka ylläpitää verkkosivujamme
•Facebook Inc., joka sijaitsee EU:n ulkopuolella ja on EU-U.S. Privacy Shield -sertifioitu yritys.
•Google LLC, joka sijaitsee EU:n ulkopuolella ja on EU-U.S. Privacy Shield -sertifioitu yritys.

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS, KORJAAMINEN, SIIRTO JA KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi Jäsenen tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen kehitysvammaisten.taitotupa@gmail.com

Jäsenellä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi jäsenen tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Jäsen voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa markkinointiin ja uutiskirjeeseen klikkaamalla jokaisen sähköpostin lopussa olevaa linkkiä.

Jäsenellä on myös oikeus vastustaa käsittelyä eli poistaa tietonsa eli “tulla unohdetuksi”, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Tietojen poistamiseksi tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.